Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολυκατοικίες φαίνεται να ανοίγουν το χορό των ενεργειακών συνεταιρισμών, του νέου θεσμού, που έρχεται και στη χώρα μας, αφού έχει ήδη δοκιμαστεί με ιδιαίτερη επιτυχία σε χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ισπανία.
Οι ενεργειακές κοινότητες εμφανίζονται ως η εναλλακτική επιλογή για επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μετά το πέρας εφαρμογής νέων προγραμμάτων πώλησης ρεύματος τα οποία στο παρελθόν είχαν μετατρέψει χιλιάδες πολίτες σε ενεργειακούς μικροεπιχειρηματίες.