Επίτροπος στην ΑΕΠΙ: «Θετικό πρώτο βήμα , συνεχίζουμε για την παύση της διοίκησης», λένε οι δημιουργοί

Ως θετικό πρώτο βήμα βλέπουν οι 450 την χθεσινή τροπολογία για την τοποθέτηση επιτρόπου στην ΑΕΠΙ, θεωρούν ωστόσο ότι η μεγάλη μάχη θα δοθεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο που ρυθμίζει το τοπίο στην πνευματική ιδιοκτησία. Υπενθυμίζουν το βασικό αίτημά τους που είναι η παύση της διοίκησης της ΑΕΠΙ κι ένας επίτροπος κρατικός διορισμένος από την υπουργό.

Η τροπολογία αναφέρει χαρακτηριστικά : “Ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση της διοίκησης είναι απαραίτητο προκειμένου να μη διαταραχτεί η λειτουργία του οργανισμού ή να οδηγηθεί σε πτώχευση. Για κάθε άλλο θέμα διοίκησης ο επίτροπος αν διαφωνεί, αποφασίζει ο ίδιος. “
Ο επίτροπος επίσης αναλαμβάνει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοσή τους προς τους δικαιούχους. Συγχρόνως ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών ο προσωρινός επίτροπος , υποκαθιστά τη διοίκηση.
“Δεν ψηφίσουμε κρατική παρέμβαση σε ΑΕ” είπε ο εκπρόσωπος της ΝΔ Κ.Τζαβάρας ενώ η Χαρά Κεφαλίδου από το ΠΑΣΟΚ στάθηκε στο γεγονός ότι η επίμαχη ρύθμιση θεσπίζει έναν Κρατικό Επίτροπο χωρίς να καταργείται το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκαθιδρύοντας "μια ιδιότυπη μορφή συνδιοίκησης χωρίς να ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες”.
"Η προσωρινή τροπολογία έρχεται να καλύψει την εναγώνια φωνή των δημιουργών, οι οποίοι χάνουν τα έσοδά τους" είπε η υπουργός Πολιτισμού. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η τροπολογία είναι προσωρινή και δεν υποκαθιστά τον κύριο νόμο στον οποίον η επιλογή του Επιτρόπου θα γίνεται από το δικαστήριο βάσει μιας λίστας ανθρώπων εγνωσμένου κύρους που καλύπτουν τα προσόντα που πρέπει να έχει ο Επίτροπος.” απάντησε η Κα Λ.Κονιόρδου.
Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Νίκος Ξυδάκης ρωτώντας ευθέως γιατί δεν έκαναν τίποτε για να καθαρίσουν το τοπίο οι προηγούμενες κυβερνήσεις. "Ο νόμος 2121 έδινε πάντα το δικαίωμα στον υπουργό Πολιτισμού να διατάξει διαχειριστικό έλεγχο" σημείωσε ο πρώην υπουργός, ο οποίος από την ώρα που διέταξε την έρευνα έως σήμερα τάσσεται σταθερά υπέρ της απόλυτης διαφάνειας. “Οφείλουμε να επιδείξουμε ευαισθησία στην κοινή γνώμη, στην έκκληση των δημιουργών και στο ποιος τελικά "απειλεί το ψωμί των δημιουργών και τη σχέση δημιουργών - χρηστών” σημείωσε.
Ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας των 450 Δημιουργών και Κληρονόμων
Μετά τη χθεσινή ψήφιση από την ολομέλεια της βουλής της τροπολογίας που αφορά στην τοποθέτηση προσωρινού  Επιτρόπου στην ΑΕΠΙ και προέκυψε με τροποποίηση του άρθρου 54 δηλώνουμε τα παρακάτω:
Καλωσορίζουμε την τροπολογία ως ένα θετικό πρώτο βήμα για την διασφάλιση της βιωσιμότητας της ΑΕΠΙ και την προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών, όπως έχει εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός.. Παρά τις επιφυλάξεις που έχουμε εξαιτίας  ασαφειών της τροπολογίας, πιστεύουμε πως αν η κυβέρνηση τολμήσει στο νέο νομοσχέδιο που έρχεται στη βουλή, να προβλέπει θεσμό επιτρόπου διοριζόμενο από τον - την υπουργό, παύοντας  διοίκηση της ΑΕΠΙ που διερευνάται για κακουργηματικές πράξεις, οι δημιουργοί θα μπορούμε να μιλάμε πλέον για μια νέα σελίδα στο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Κι αυτό παραμένει το βασικό αίτημά μας.
Με τη νέα τροπολογία η διοίκηση περιορίζεται  και τίθεται υπό την επίβλεψη του επιτρόπου ο οποίος σε περίπτωση διαφωνίας έχει τον τελευταίο λόγο. Η τροπολογία αναφέρει χαρακτηριστικά : “Ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση της διοίκησης είναι απαραίτητο προκειμένου να μη διαταραχτεί η λειτουργία του οργανισμού ή να οδηγηθεί σε πτώχευση. Για κάθε άλλο θέμα διοίκησης ο επίτροπος αν διαφωνεί, αποφασίζει ο ίδιος. “
Ο επίτροπος επίσης αναλαμβάνει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοσή τους προς τους δικαιούχους. Συγχρόνως ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών ο προσωρινός επίτροπος , υποκαθιστά τη διοίκηση. Ως πρωτοβουλία πνευματικών δημιουργών και κληρονόμων, δεν εγκαταλείπουμε σε καμία περίπτωση και τα υπόλοιπα  καθαρά και δίκαια αιτήματά μας τα οποία απευθύναμε στον πρωθυπουργό και την υπουργό πολιτισμού.
Ζητούμε να έρθει το συντομότερο προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση, το οποίο θα πρέπει να προβλέπει θεσμό επιτρόπου, (διοριζόμενο από τον Υπουργό και όχι από δικαστήριο), ο οποίος θα υποκαθιστά το ΔΣ σε όλες του τις αρμοδιότητες με σκοπό την εξυγίανση της ΑΕΠΙ και τον μετασχηματισμό της σ’ έναν μη κερδοσκοπικό φορέα ελεγχόμενο από τους δημιουργούς. Επίσης ζητάμε την ενίσχυση των αποφασιστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Εποπτικού Συμβουλίου που θα εκλέγεται από τους δικαιούχους ώστε να ασκεί ουσιαστική εποπτεία στη διοίκηση ή τον επίτροπο του οργανισμού.
Ολόκληρη η τροπολογία
"ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο Σχέδιο Νόμου τουΥπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις».
ΘΕΜΑ: «Επιβολή διοικητικού μέτρου σε Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης»
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται στο άρθρο 54 του ν.2121/1993 παράγραφος 10 και εισάγεται νομοθετικά η δυνατότητα λήψης ενός έκτακτου και προσωρινού διοικητικού μέτρου στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Ειδικότερα, η προτεινόμενη διάταξη ορίζει ότι ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας δύναται, εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό́ τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να διορίσει προσωρινό επίτροπο.
Ο προσωρινός επίτροπος αναλαμβάνει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγχρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικοβοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση στις ως άνω αρμοδιότητες.
Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας κάθε πράξη ή απόφαση της διοίκησης είναι απαραίτητο προκειμένου να μη ληφθεί καμία απόφαση χειροτέρευσης της οικονομικής θέσης του οργανισμού ή διακοπής της λειτουργίας του.
Η πρόβλεψη της δυνατότητας διορισμού προσωρινού επιτρόπου καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να αποτραπεί η παύση της λειτουργίας ενός οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που λειτουργεί στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τα συμφέροντα των δεκάδων χιλιάδων δικαιούχων που έχουν αναθέσει στον συγκεκριμένο οργανισμό την διαχείριση των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Με τη λήψη του μέτρου αυτού επιδιώκεται η προστασία του συλλογικού συμφέροντος των δικαιούχων μέσα από την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του οργανισμού και της σχετικής αγοράς καθώς καιτην αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των δικαιούχων, των οργανισμών και των χρηστών.
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο άρθρο 54 του ν. 2121/1993 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται, μετά από γνώμη του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό́ τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να λάβει ως προληπτικό διοικητικό μέτρο το διορισμό προσωρινού επιτρόπου με θητεία έξι (6) μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για μία μόνο φορά με διάρκεια έως τρεις (3) μήνες.
Ο προσωρινός επίτροπος διασφαλίζει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγχρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση στις ως άνω αρμοδιότητες από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας κάθε πράξη ή απόφαση της διοίκησης είναι απαραίτητο προκειμένου να μη χειροτερεύσει η οικονομική θέση του οργανισμού ή διακοπεί η λειτουργία του.
Ο προσωρινός επίτροπος επιλέγεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ προσώπων εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων ή οργανισμών ή οικονομικά ή νομικά θέματα.
Ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου δεν επιτρέπεται να προβληθεί ως λόγος τροποποίησης ή καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας στην οποία είναι συμβαλλόμενος ο οργανισμός.
Τα όργανα διοίκησης και οι εργαζόμενοι του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέχουν στον προσωρινό επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί και να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων του.
Η ευθύνη του προσωρινού επιτρόπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του περιορίζεται σε δόλο και βαριά αμέλεια.
Για την υποβοήθηση του έργου του, ο προσωρινός επίτροπος δύναται να προσλαμβάνει εξωτερικούς νομικούς ή οικονομικούς συμβούλους, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η αμοιβή του προσωρινού επιτρόπου καθορίζεται, ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ, με την απόφαση διορισμού του και βαρύνει, μαζί με τα έξοδα διαχείρισης και τις αμοιβές των συνεργατών του, τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο έχει διοριστεί.
Ο επίτροπος υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοπτική έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση με τη λήξη της θητείας του.
Η θητεία του προσωρινού επιτρόπου λήγει με την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο διορίστηκε. Άλλως, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει το διορισμό του προσωρινού επιτρόπου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή στην ανάγκη εξυγίανσης του οργανισμού.»
Αθήνα 23 Μαρτίου 2017
Οι προτείνοντες βουλευτές
  • Παπαδόπουλος Χριστόφορος
  • Μουμουλίδης Θεμιστοκλής (Θέμης)
  • Ξυδάκης Νικόλαος
  • Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)"
  •  

Φ. Δεληβοριάς στο Tvxs: Ευτυχώς ο Τσίπρας έχει άλλες θέσεις από τον Μπαλτά

Φ. Δεληβοριάς στο Tvxs: Ευτυχώς ο Τσίπρας έχει άλλες θέσεις από τον Μπαλτά

Φ. Δεληβοριάς στο Tvxs: Ευτυχώς ο Τσίπρας έχει άλλες θέσεις από τον Μπαλτά 

 την ώρα που με ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός δηλώνει πλήρη συμπαράσταση στους δημιουργούς, ικανοποιώντας μάλιστα το αίτημα των 450 καλλιτεχνών για τοποθέτηση επιτρόπου στην ΑΕΠΙ, ο πρώην υπουργός πολιτισμού Αριστείδης Μπαλτάς, δηλώνει σε συνέντευξή του στη Νατάσα Δομνάκη στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, πως βλέπει ιδιοτέλεια πίσω από τα κίνητρα όσων ζητούν τραπεζικό επίτροπο!

Επιμένει μάλιστα σε μια λύση σύμφωνα με το πτωχευτικό δίκαιο, η οποία όπως λέει στο Τvxs.gr ο πρόεδρος του Σωματείου «Το Μέτρον» Φοίβος Δεληβοριάς «δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους να πτωχεύσουν την εταιρεία και να απαλλαχθούν από τις τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς εμάς». Συμπληρώνει δε πως η λύση Μπαλτά «εξαναγκάζει τους δημιουργούς σε συνδιοίκηση με πιθανούς ενόχους κακουργημάτων και μετατοπίζει την οποία λύση για μετά την πτώχευση της ΑΕΠΙ».
Ο τραγουδοποιός υπογραμμίζει πως οι τροποποιήσεις που έγιναν επί υπουργίας Μπαλτά στο πρώτο νομοσχέδιο ικανοποίησαν ιδιαίτερα τους μέτοχους της ΑΕΠΙ. Και ρωτάει ευθέως με ποιους δημιουργούς έγιναν οι διαβουλεύσεις αυτές, αφού τους εκπροσώπους του σωματείου δεν τους είδε ποτέ κατά τη διάρκεια της θητείας του! Είναι απορίας άξιο, πάντως, τι εξυπηρετεί η παρέμβαση Μπαλτά και μάλιστα μετά την τελική λύση που δόθηκε υπέρ των δημιουργών από την αρμόδιο υπουργό Πολιτισμού και τον πρωθυπουργό.
Στη συνέντευξή του ο κος Μπαλτάς μιλώντας για την πολυπλοκότητα του θέματος εξηγεί για ποιο λόγο αναθεωρήθηκε το πρώτο νομοσχέδιο και αναφέρει: “Η πρώτη εκδοχή του νομοσχεδίου, έτσι όπως φάνηκε μέσα από διαμαρτυρίες, θεωρήθηκε ευνοϊκότερη για τους χρήστες και στοχευμένη μονόπλευρα στην ΑΕΠΙ. Οι διαμαρτυρίες προέρχονταν από καλλιτέχνες, οι οποίοι ενώ εισπράττουν μέσω ΑΕΠΙ κι έχουν τις δικές τους ενστάσεις για την όλη λειτουργία της, αντέδρασαν γιατί θεώρησαν ότι θα σταματούσε η διαδικασία αμοιβών. Αφού λοιπόν έγιναν άλλοι δύο γύροι συναντήσεων με τους φορείς φτιάχτηκε το νομοσχέδιο που όπως θεωρούσαμε έφερνε ένα είδος ισορροπίας με όλους τους παράγοντες.”
“Εδώ όμως έχει αναδειχθεί σε κεντρικό πρόβλημα ο περίφημος επίτροπος… Μοιάζει σαν κάποιοι να θέλουν εδώ και τώρα να μπει ξαφνικά ένας επίτροπος χωρίς συνάρτηση με το δίκαιο που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, διότι το Σύνταγμα παρέχει κάποια δικαιώματα και στις ανώνυμες εταιρείες. Ενώ με τον τρόπο που το ρυθμίσαμε λύνεται το πραγματικό πρόβλημα χωρίς ακροβασίες συνταγματικές ή νομικές. Με μία λέξη, νομίζω ότι εκεί πάει το πράγμα. Για κάποιους λόγους, που κατά την γνώμη μου είναι ιδιοτελείς, αναπτύσσεται μια ολόκληρη κουβέντα περί επιτρόπου άλλου τύπου απ' αυτόν που ελέγχει το πτωχευτικό δίκαιο.”
Δεληβοριάς: Ευτυχώς ο Τσίπρας έχει άλλες θέσεις
“Ο κύριος Μπαλτάς  είπε τρία πράγματα που πραγματικά με θορύβησαν και μου προκάλεσαν ερωτηματικά.” λέει στο  Τvxs.gr ο Φοίβος Δεληβοριάς. “Πρώτον, ποιοι δημιουργοί-μέλη της ΑΕΠΙ ήταν αυτοί που τον συμβούλεψαν να αποσύρει το καλοκαίρι το νομοσχέδιο που ενσωμάτωνε την οδηγία και να το γράψει εξ αρχής; Το επίσημο και ανεξάρτητο σωματείο των δημιουργών, το «ΜΕΤΡΟΝ», είχε κληθεί στη διαβούλευση του Μαρτίου του 2016 και είχε συμφωνήσει με όλο το ν/σ πλην μιας συγκεκριμένης διάταξης, του άρθρου 45. Το δε νομοσχέδιο έγινε αποδεκτό από όλους όσους είχαν συμμετάσχει στη διαβούλευση. Περιείχε μάλιστα το θεσμό του επιτρόπου σύμφωνα με το τραπεζικό δίκαιο, όπως ακριβώς τον είχαμε ζητήσει από τον ΥΠΠΟ και τον ΟΠΙ από το 2013 και κανείς δεν είχε αντιδράσει, εκτός από τους μετόχους της ΑΕΠΙ”, αναφέρει και συνεχίζει:
“Τι συνέβη ξαφνικά το καλοκαίρι και αφενός το ΜΕΤΡΟΝ (παρά τα κείμενα διαμαρτυρίας του) αποκλείστηκε από τις μυστικές διαβουλεύσεις, τα σβησίματα και τα ξαναγραψίματα του νόμου, αφετέρου ο επίτροπος αρχικά καταργήθηκε τελείως και πολύ πρόσφατα αντικαταστάθηκε από τον σύνδικο πτωχευτικού δικαίου που δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους να πτωχεύσουν την εταιρεία και να απαλλαχθούν από τις τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς εμάς; Μας εξαναγκάζει δηλαδή σε συνδιοίκηση με πιθανούς ενόχους κακουργημάτων και μετατοπίζει την όποια λύση για μετά την πτώχευση της ΑΕΠΙ. Το ότι υποστηρίζει τόσο κάθετα αυτή τη λύση, είναι το δεύτερο που με θορυβεί. Και απόδειξη είναι πως η μετά το καλοκαίρι εκδοχή του νομοσχεδίου σε αντίθεση με την προηγούμενη, ικανοποίησε ιδιαίτερα τους μετόχους της ΑΕΠΙ.
Τέλος, είναι δυνατόν να λέει πως όποιος ζητάει επίτροπο τον ζητάει από ιδιοτέλεια; 450 δημιουργοί με τα σημαντικότερα ρεπερτόρια στο ελληνικό τραγούδι και με το κύριο έννομο συμφέρον σ’αυτήν την υπόθεση, μπορεί να είναι ιδιοτελείς; Θεωρώ έγκλημα το ότι δεν ψηφίστηκε ο αρχικός νόμος το καλοκαίρι. Μας οδήγησε στη σημερινή απελπιστική οικονομική κατάσταση. Το επόμενο καλοκαίρι, δε, είναι που πραγματικά θα δυσκολευτούμε.
Ευτυχώς, που ο Πρωθυπουργός και η νέα Υπουργός στον αντίποδα των όσων λέει ο κύριος Μπαλτάς, μας άκουσαν και προτίθενται να τοποθετήσουν επίτροπο άμεσα, ώστε να αποδυναμωθεί η διοίκηση, να συνεχιστεί η είσπραξη της εταιρείας και σιγά-σιγά να μεταβιβαστεί στον δικό μας έλεγχο. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα ήταν η καταστροφή μας. Θέλω να ελπίζω πως  ο κύριος Μπαλτάς έπεσε θύμα εγκληματικών συμβούλων – κάτι που συνέβη δυστυχώς και σε άλλες υποθέσεις στη διάρκεια της θητείας του. Άλλο σενάριο δεν θέλω να πιστέψω.”


Ξαρχάκος σε Τσίπρα: O πρώτος που έδειξε αποφασιστικότητα για λύση στην ΑΕΠΙ 

 

Ευχαριστήριο μήνυμα απευθύνει ο συνθέτης Ξαρχάκος στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, μετά την αποψινή ανακοίνωση του τελευταίου μέσα από την οποία δηλώνει πως πρόκειται να τοποθετήσει προσωρινό επίτροπο στην ΑΕΠΙ για να διασφαλίσει τα δικαιώματα των δημιουργών και πως πρόκειται άμεσα να έρθει στη βουλή και το σχετικό νομοσχέδιο.
Ο συνθέτης ο οποίος πρώτος απεύθυνε έκκληση στον πρωθυπουργό να αναλάβει την πρωτοβουλία για την επίλυση του προβλήματος, υπογραμμίζει πως είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός έδειξε την ευαισθησία με το θέμα αυτό και την αποφασιστικότητα να το λύσει.
Δήλωση Σταύρου Ξαρχάκου
Αγαπητέ Πρωθυπουργέ,
Πρόσφατα απευθύνθηκα δημοσίως προς εσένα και έκανα έκκληση για την προσωπική σου παρέμβαση για την επίλυση του θέματος της ΑΕΠΙ.  Δεν είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι όλα αυτά τα χρόνια σε κορυφαίους πολιτειακούς παράγοντες (πρωθυπουργούς και υπουργούς πολιτισμού) ζητώντας την παρέμβασή τους για την εξυγίανση και κάθαρση της ΑΕΠΙ ώστε να σταματήσει η απίστευτη εκμετάλλευση των Ελλήνων δημιουργών. Είναι η πρώτη φορά όμως που ένας πρωθυπουργός έδειξε  την ευαισθησία να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και την αποφασιστικότητα να το επιλύσει. Και προσωπικά αισθάνομαι την ανάγκη να σ’ ευχαριστήσω γι’ αυτό, περιμένοντας την υλοποίηση των αποφάσεών σου.
Με εκτίμηση,
Σταύρος Ξαρχάκος
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...