Μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς του Αγγ. Φιλιππίδη - Δείτε όλο το πόρισμα-Το who is who 6 κατηγορουμένων για τα δάνεια του ΤΤ


Κόλαφος για τον Αγγελο Φιλιππίδη είναι το πόρισμα της εισαγγελέα Πόπης Παπανδρέου σε ότι αφορά τα επισφαλή δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Για τον πρόεδρο του ΤΤ από το 2006 μέχρι το 2009 το κατηγορητήριο είναι βαρύ καθώς αναφέρεται ότι έδωσε τα περισσότερα δάνεια ενώ αποκαλύπτονται μεγάλα χρηματικά ποσά σε έξι λογαριασμούς του.


Η εισαγγελέας μάλιστα συνδέει τον κ. Φιλιππίδη με δανειοδοτήσεις, προς τις εταιρείες του έγκλειστου Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, των καταζητούμενων Γριβέα και Βάτσικα και την DEMCO του Δημήτρη Κοντομηνά. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα: «Από όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στην παρούσα αναφορά μας προκύπτει ότι, μεταξύ άλλων προσώπων, ο Αγγελος Φιλιππίδης, ενήργησε, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε κατά περίπτωση, καταχρώμενος την θέση εμπιστοσύνης που κατείχε ως Πρόεδρος του επίμαχου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (Τ.Τ.) και εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του οικονομικού συστήματος, με την διαχείριση του οποίου ήταν επιφορτισμένος, προκειμένου να επαυξήσει την περιουσία τρίτων προσώπων (όπως στις περιπτώσεις των Κυριάκου Γριβέα / Αναστασίας Βάτσικα, του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και του Δημήτρη Κοντομηνά), ήτοι προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πλούτου εκ μέρους των τελευταίων, ενόψει του ύψους και των όρων των επίμαχων κάθε φορά χρηματοδοτήσεων, βλάπτοντας την περιουσία του Δημοσίου".
«Επιπροσθέτως δε, στην περίπτωση της συμμετοχής της Τράπεζας στην θυγατρική του Ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρεία BESTLINE, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε, προκύπτουν ενδείξεις και δη επαρκείς περί του ότι ο ως άνω Πρόεδρος του Τ.Τ., ο οποίος ανέλαβε την επιλογή και υλοποίηση της επίμαχης ΄εξαγοράς΄, ενεργώντας από κοινού με τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, παραπλάνησε ακόμα και αυτά καθ' εαυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Τ., προκειμένου να επιτύχει την έγκριση της εν λόγω συμμετοχής του Τ.Τ. στην θυγατρική του Ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρεία BESTLINE, του Δημήτρη Κοντομηνά, υπό τους όρους που προεκτέθηκαν, με σκοπό να προσπορίσει παράνομο περιουσιακό όφελος στον τελευταίο».

Πολύ σοβαρή είναι κατηγορία για τα χρήματα που είχε στους λογαριασμούς του ο κ. Φιλιππίδης
Αναφέρει δε "συμπερασματικά, από τον έλεγχο των ανωτέρω προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών του Αγγέλου Φιλιππίδη προκύπτει ότι από το έτος 2008 μέχρι και το 2012, αυτοί έχουν τροφοδοτηθεί με σημαντικό ποσα, ορισμένα εκ των οποίων δεν μπορούν να διασταυρωθούν με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των οικείων ετών, ενώ επιπρόσθετα έχουν μέχρι σήμερα άγνωστη προέλευση (επιταγές)".

Το πόρισμα για τον κ. Φιλιππίδη αναφέρει:

"Σύμφωνα με όσα αναλυτικά εκτέθηκαν υπό στοιχείο (Β) του παρόντος προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις [ΟλΑΠ 9/2001 ΠοινΧρ ΝΑ/788] για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις:

I. Εις βάρος των

1) Αγγέλου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, 2) Μάριου ΒΑΡΟΤΣΗ, 3) Αντώνιου ΚΑΜΙΝΑΡΗ, 4) Γεωργίου ΣΤΑΜΝΟΥ, 5) Γεώργιου ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΥ,6) Λυμπέρη ΚΑΤΣΙΟΥΛΙΕΡΗ, 7) Σπύρου ΠΟΛΙΤΗ, 8) Χαράλαμπου ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ, 9) Φωτεινής ΚΡΕΣΤΑ, 10) Διονύσιου ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, 11)Κλεάνθη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 12) Χάρη ΣΙΓΑΝΟΥ, 13) Γεώργιου ΞΥΦΑΡΑ,14) Δημήτριου ΚΥΠΑΡΡΙΣΗ, 15) Αναστασίας ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, 16) Περικλή ΧΑΝΑΚΗ, 17) Παναγιώτας Μ ΠΕΖΑ, 18) Χρήστου ΜΑΡΟΥΣΟΥ, 19) Ιωάννη ΤΣΑΓΔΗ, 20) Σπυρίδωνα ΠΑΝΤΕΛΙΑ, 21) Λυδίας ΚΕΚΡίΔΟΥ, 22) Αθανάσιου ΧΑΣΑΠΗ και 23) Ιωάννη ΛΕΒΕΝΤΙΔΗ, για απιστία τελεσθείσα από κοινού κατ΄ εξακολούθηση και μη. εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

II.Εις βάρος των

1) Κυριάκου ΓΡΙΒΕΑ και 2) Αναστασίας ΒΑΤΣΙΚΑ για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τελεσθείσα κατ΄ επάγγελμά

III. Εις βάρος των

1) Μάριου ΒΑΡΟΤΣΗ και 2) Παναγιώτας ΜΓ1ΕΖΑ. για άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο II β πράξη, υπό την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 1β του άρθρου 45 του Ν. 3168/2008

IV. Εις βάρος των

1) Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ και 2) Περικλή ΛΙΒΑ για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση και β) εις βάρος του Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. τελεσθείσα κατ' επάγγελμα

V. Εις βάρος των

1) Αγγέλου ΦΛΙΠΠΙΔΗ, 2) Δημητρίου ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ 3) Ιωάννη ΡΟΡΡΗ, 4) Αλεξάνδρας ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και 5) Μάριου ΒΑΡΟΤΣΗ για απάτη στρεφόμενη κατά του Δημοσίου, τελεσθείσα από κοινού, υπό ιδιαζόντως επιβαρυνπκές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληματικής δράσεως, αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας), εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ

VI. Εις βάρος του Δημητρίου ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ για α) άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο I πράξη, τελεσθείσα κατ΄ εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ΄επάγγελμα (άρθρα 1.12.13 ττερ. α΄ και στ΄. 14, 26 παρ 1α΄.27παρ 1, 45,4βπαρ. 1 β΄, 94 τταρ. 1. 98, 386 παρ. 3β΄-1, 390 ΠΚ άρθρο 1 παρ 1 του Ν 1608/1950 2 παρ. 1, 2 στοιχ. α'. γ\ δ΄, 3 περ κ*. 5, 45 παρ 1 στοιχ α΄. β\ γ' Ν 3691/2008 ως ισχύει).

Τέλος πρέπει να επισημανθούν τα εξής: Εκ των ως άνω αναφερόμενων προσώπων, για τα οποία προέκυψσν, κατά την εκτίμησή μας, σοβαρές ενδείξεις ότι τέλεσαν τα παραπάνω κακουργήματα, που τιμωρούνται η μεν κακουργηματική απιστία (και η άμεση συνέργεια σε αυτήν) με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, η δε κακουργηματική απάτη εις βάρος του Δημοσίου υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις με ισόβια κάθειρξη και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπό την επιβαρυντική περίσταση της περ. γ΄ του άρθρου 45 του Ν. 3691/2008 με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και με χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ διετέλεσε Πρόεδρος του Τ.Τ. από τον Οκτώβριο του έτους 2007 (8-10-2007) μέχρι και τον Δεκέμβριο του έτους 2009 (11-12-2009). Επί των ημερών του (και συγκεκριμένα μέχρι τον Οκτώβριο του 2009) εκταμιεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας προς επιχειρήσεις, μέσω Ομολογιακών Δανείων, ορισμένα εκ των οποίων εκτέθηκαν αναλυτικά ανωτέρω, χωρίς η Τράπεζα να έχει εκ των προτέρων θεσμοθετήσει Κανονισμό Πιστοδοτήσεων που να καθορίζει τα όρια ανάληψης κινδύνων, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων για την αξιολόγηση, μέτρηση και παρακολούθησή τους και χωρίς να διατίθενται οι δέουσες υποδομές για την κατάλληλη διαχείρισή τους. Παρά ταύτα, διενεργήθηκαν κατ΄ εξακολούθηση, χρηματοδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ, κατά παρέκκλιση των εσωτερικών διαδικασιών (ως προς την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και ως προς τις εγκριτικές και διαχειριστικές διαδικασίες), κατά παράβαση των οικείων Πράξεων Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς την τήρηση βασικών αρχών τραπεζικής πρακτικής [βλ. και το από το Νοέμβριο του 2012 Πόρισμα Ελέγχου του Τ.Τ. της ΔΕΠΣ/ΤτΕ, σελ. 9], όπως ειδικότερα αναλύθηκε παραπάνω σε τρεις περιπτώσεις ιδιαίτερα υψηλών δανειοδοτήσεων (Όμιλος Γριβέας, A LAPIS και Όμιλος ΔΕΜΚΟ), με αποτέλεσμα την ζημία της περιουσίας της Τράπεζας, της οποίας είχε την διαχείριση, μεταξύ των λοιπών ως άνω αναφερόμενων προσώπων, ο ανωτέρω Πρόεδρος αυτής, ο οποίος, σημειωτέον, ήταν και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του Τ.Τ., ήτοι του ανωτάτου εγκριτικού οργάνου της Τράπεζας, η οποία, μάλιστα, (Επιτροπή) ενέκρινε στην πλειονότητα των περιπτώσεων —ειδικά κατά το έτος 2009— όπως προκύπτει από τα οικεία Πρακτικά, τις αιτούμενες κάθε φορά χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με τα εισηγηθέντα και χωρίς ιδιαίτερες παρατηρήσεις [βλ. και το από το Νοέμβριο του 2012 Πόρισμα Ελέγχου του Τ.Τ. της ΔΕΠΣΓΓτΕ, σελ. 12], παρότι εγνώριζε το σύνολο των κρίσιμων κατά περίπτωση οικονομικών μεγεθών του εκάστοτε πιστούχου. Υπενθυμίζεται δε, ότι απ' όσα εκτέθηκαν ανωτέρω αναλυτικά, ότι η συνολική ζημία της περιουσίας της Τράπεζας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 346.904.467 ευρώ τουλάχιστον [208.154.000 ευρώ εκ των δανειοδοτήσεων του Τ.Τ. προς επιχειρήσεις μέσω Ομολογιακών Δανείων (με στοιχεία της 30-6-2012) + 138.750.467 ευρώ ευρώ από την υπόθεση της Bestline/HPC],

Από όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στην παρούσα αναφορά μας προκύπτει ότι, μεταξύ άλλων προσώπων, ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ενήργησε, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε κατά περίπτωση, καταχρώμενος την θέση εμπιστοσύνης που κατείχε ως Πρόεδρος του επίμαχου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (Τ.Τ.) και εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του οικονομικού συστήματος, με την διαχείριση του οποίου ήταν επιφορτισμένος, προκειμένου να επαυξήσει την περιουσία τρίτων προσώπων (όπως στις περιπτώσεις των Κυριάκου ΓΡΙΒΕΑ / Αναστασίας ΒΑΤΣΙΚΑ, του Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΛΔΗ και του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ), ήτοι προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πλούτου εκ μέρους των τελευταίων, ενόψει του ύψους και των όρων των επίμαχων κάθε φορά χρηματοδοτήσεων, βλάπτοντας την περιουσία του Δημοσίου. Επιπροσθέτως δε, στην περίπτωση της συμμετοχής της Τράπεζας στην θυγατρική του Ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρία BESTLINE, όπως αναλυτικότερα εκτέθηκε, προκύπτουν ενδείξεις και δη επαρκείς περί του ότι ο ως άνω Πρόεδρος του Τ.Τ., ο οποίος ανέλαβε την επιλογή και υλοποίηση της επίμαχης «εξαγοράς», ενεργώντας από κοινού με τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, παραπλάνησε ακόμα και αυτά καθ' εαυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Τ., προκειμένου να επιτύχει την έγκριση της εν λόγω συμμετοχής του Τ.Τ. στην θυγατρική του Ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρία BESTLINE, του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ, υπό τους όρους που προεκτέθηκαν, με σκοπό να προσπορίσει παράνομο περιουσιακό όφελος στον τελευταίο.

Τέλος, από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ στην Τράπεζα Millennium προέκυψαν τα εξής:

Α. Από την ανάλυση του υπ' αριθ. 129024 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι: α) Την 29-7-2008, πιστώθηκε προϊόν εμβάσματος ύψους 1.048.055,80 ευρώ με αποστολέα την εταιρία Benson Holdings Corp., με έδρα στην Λιβερία και εντολή της Τράπεζας Banque Privee BCP (Suisse) S.Α. στην Ελβετία. Σημειώνεται δε ότι η τελευταία Τράπεζα ανήκει στον όμιλο BCP, στον οποίο ανήκει και η Τράπεζα Millennium.

β) Την επόμενη ημέρα, ήτοι την 30-7-2008, ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός πιστώθηκε με το συνολικό ποσό των 626.160 ευρώ, τα οποία αποτελούσαν το προϊόν είσπραξης δύο (2) επιταγών ύψους 423.181 ευρώ και 202.979 ευρώ, αντίστοιχα. Οι επιταγές εξοφλήθηκαν με χρέωση του υπ΄ αριθ. 3403970 τραπεζικού λογαριασμού που τηρούσε η Κορίνα Φασουλή -Γραφανάκη στην Τράπεζα Millennium. Από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης προκύπτει ότι ενδεχομένως τα ανωτέρω ποσά προέρχονται από πώληση μετοχών της εταιρίας ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ. Αναμένεται η προσκόμιση των παραστατικών από τη ΔΟΥ Κηφισιάς προκειμένου να τεκμηριωθεί η αγοραπωλησία.

γ) Τον Σεπτέμβριο του 2008, ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός (129024) τροφοδοτήθηκε από τον λογαριασμό της εταιρίας First Financial Securities Broker, μέσω τριών (3) εμβασμάτων, με το συνολικό ποσό των 3.273.200 ευρώ. Με βάση δε την δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αγγέλου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ για το οικονομικό έτος 2009, προκύπτει ότι ο εν λόγω φορολογούμενος αποκόμισε 3.283.500 ευρώ από την πώληση μετοχών της εταιρίας First Financial Bank Montenegro (FFB). To ποσό των 3.273.200 ευρώ. πιστώθηκε μέσω τριών (3) εμβασμάτων όπως αναλύεται ακολούθως:

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Millennium <129024 data-blogger-escaped-br="">
Ημερομηνία


Είδος συναλλαγής


Αποστολέας


Ποσό

22-9-2008


Πίστωση


First Financial Securities Broker


999.900 €

23-9-2008


Πίστωση


First Financial Securities Broker


1.699.900 €

24-9-2008


Πίστωση


First Financial Securities Broker


573.400 €

Σύνολο


3.273.200 €

Ως αιτιολογία για την διενέργεια των ανωτέρω εμβασμάτων δηλώθηκε « Calculation of Job No 6546».

δ) Την 24-11-2008, πραγματοποιήθηκε κατάθεση τραπεζικής επιταγής ύψους 1.298.000 ευρώ* όσον αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του εκδότη, αναμένεται η σχετική απάντηση της Τράπεζας.

Επισημαίνεται δε ότι από τα δηλωθέντα ποσά στη δήλωση εισοδήματος του οικονομικού έτους 2009 και τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία

προκύπτε, αναντιστοιχία. Ειδικότερα, από τα συνολ,κά εισοδήματα, ήτα, 4.551.979 ευρώ, προκύπτει εισόδημα από τόκους συνολικού ύψους 467.648,32 ευρώ. εισόδημα από αμοιβές Δ.Σ. 36.153,68 ευρώ και τέλος εισόδημα από πώληση μετοχών 4.048.177 ευρώ. Σύμφωνα με τις ανωτέρω καταθεσεις χρηματικών ποσών στον υπ' αριθμ. 129024 προσωπ,κό λογαριασμό που τηρεί στην τράπεζα Millennium Bank, συνολικού ύψους 6.042.436,8 ευρώ (1.048.055.80 ευρώ, 423.181 ευρώ. 3.273.200 ευρώ και 1.298.000 ευρώ) προκύπτει διαφορά ύψους 1.490.457,8 ευρώ (6.042.436,8 -4.551.979) και επιπλέον της διαφοράς των τόκων που προσμετράται συνολικού ύψους 467.648,32 ευρώ, διότι δεν μπορεί να κατατέθηκε με τα ανωτέρω εμβάσματα - επιταγές.

Β. Από τον έλεγχο του υπ' αριθ. 12235182 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι την 19-2-2010, πραγματοποιήθηκε κατάθεση τραπεζικής επιταγής ύψους 300.000 ευρώ- όσον αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του εκδότη, αναμένεται η σχετική απάντηση της Τράπεζας.

Γ. Από τον έλεγχο του υπ' αριθ. 12234043 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι την 16-11-2010, πιστώθηκε μέσω εμβάσματος με το ποσό των 2.599.990 ευρώ. Αποστολέας του εμβάσματος ήταν ο ίδιος ο Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ και εντολέας η Τράπεζα Banque Privee BCP (Suisse) S.A. στην Ελβετία. Βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, το συγκεκριμένο έμβασμα φαίνεται να δικαιολογείται από την πώληση χαρτοφυλακίου στην αλλοδαπή.

Δ. Από τον έλεγχο του υπ' αριθ. 14952528 τραπεζικού λογαριασμού προέκυψε ότι την 17-4-2012, πιστώθηκε μέσω εμβάσματος με το ποσό των 100.000 ευρώ. Αποστολέας του εμβάσματος ήταν ο ίδιος ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ και εντολέας η Τράπεζα HSBC Private Bank (Suisse) S.A. στην Ελβετία.

Συμπερασματικά, από τον έλεγχο των ανωτέρω προσωπικών τραπεζικών λογαρ.ασμών του Αγγέλου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ προκύπτε. ότι από το έτος 2008 μέχρι και το 2012, αυτοί έχουν τροφοδοτηθεί με σημαντικό ποσα, ορισμένα εκ των οποίων δεν μπορούν να διασταυρωθούν με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των οικείων ετών, ενώ επιπρόσθετα έχουν μέχρι σήμερα άγνωστη προέλευση (επιταγές).

Τέλος σημειώνεται, ότι ο Άγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, έχει συστήσει από κοινού, μεταξύ άλλων, με τον Μάριο ΒΑΡΟΤΣΗ, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Επενδυτικής Τραπεζικής και Θυγατρικών του Τ.Τ. και Πρόεδρο της Υπό-Επιτροπής Επενδύσεων σε εταιρικά ομόλογα (εισηγητικό όργανο του Τ.Τ.) (με ποσοστό 36% και 19,6% αντίστοιχα), την εταιρία με την επωνυμία «Master Holdings AD», με έδρα στο Μαυροβούνιο και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών (στην αγγλική: Industry: consumer services, sector: travel and leisure, subsector: gambling), σε χρονικό σημείο που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς, αλλά πάντως εν ενεργεία τουλάχιστον από το έτος 2010 [βλ. αντίγραφο εκ της επίσημης ιστοσελίδας www.montenegroberza.com].

Εκ των ανωτέρω στοιχείων, συνάγεται ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις περί του ότι ο προαναφερόμενος πρώην Πρόεδρος του Τ.Τ., Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, διαθέτει χρηματικά ποσά σε τόπους και με μορφή που δεν είναι ακόμη γνωστή, καθώς όπως προκύπτει από την φορολογική του δήλωση για το οικονομικό έτος 2011 και εξής διαθέτει περιουσία στο εξωτερικό. Επιπλέον, η ανωτέρω υποδομή του εν λόγω προσώπου στην αλλοδαπή, το εύρος της οποίας -λόγω της φύσεως των επίμαχων ευρημάτων αλλά και των εγγενών αδυναμιών του συστήματος αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής με τις αλλοδαπές δικαστικές αρχές- δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί στο σύνολό του, συνιστούν παράλληλα, κατά την άποψή μας, και προπαρασκευή για τη διαφυγή αυτού στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνει ο ίδιος αναγκαίο. Η υποδομή αυτή είναι βέβαιο, από τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν, ότι εξακολουθεί να υφίσταται. Τα ανωτέρω, καθιστούν το πρόσωπο αυτό όχι μόνον ύποπτο φυγής, από το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα διαπιστώσει ότι τα συγκεντρωθέντα σε βάρος του στοιχεία από την Δικαιοσύνη θα μπορούσαν να κριθούν ικανά να τον οδηγήσουν στην φυλακή, αλλά και ύποπτο τέλεσης νέων εγκλημάτων ή παρέμβασης και αλλοίωσης της πραγματικής κατάστασης (λ.χ. με την μετακίνηση χρηματικών ποσών, την απόκρυψή και, εν τέλει, ανάσχεση του εκκρεμούς ελέγχου της Δικαιοσύνης), πράγμα πιθανολογούμενο και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που του αποδίδονται. Ενόψει δε του κύκλου των γνωριμιών και σχέσεων που ανέπτυξε ο προαναφερθείς, ένεκα και της υψηλόβαθμης θέσεως που κατείχε ως Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με επιχειρηματίες και λοιπούς παράγοντες της Χώρας, αλλά και με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή και στην Χώρα μας, κρίνεται ότι ο ίδιος δύναται να χρησιμοποιήσει ακόμα και τις διασυνδέσεις αυτές, είτε προκειμένου να συσκοτίσει ή τουλάχιστον να επιβραδύνει τις έρευνες των Δικαστικών Αρχών για ζητήματα που, λόγω του όγκου και της φύσεως των δεδομένων καθώς και των ιδιαίτερα χρονοβόρων διαδικασιών σε επίπεδο ελεγκτικού μηχανισμού και Δικαστικών Συνδρομών, δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί πλήρως, είτε προκειμένου να διαφύγει στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εκδοθεί, κατά την άποψή μας, τουλάχιστον σε βάρος του Αγγέλου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ένταλμα συλλήψεως.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις, μάλιστα, δεν ανατρέπονται, κατά την εκτίμησή μας, από τυχόν έκδοση διατάξεων απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα, καθόσον, δεδομένων των διαπιστωμένων προβλημάτων ελέγχου των συνόρων, ούτε η απαγόρευση εισόδου ούτε η απαγόρευση εξόδου μπορούν να εξασφαλιστούν, ιδίως σε σχέση με πρόσωπα που διαθέτουν σημαντικά οικονομικά μέσα και λοιπές διασυνδέσεις.

Παρακαλούμε, εφόσον συμφωνείτε με την προδιαληφθείσα κρίση μας, να εγκρίνετε τις ενέργειές μας αυτές, άλλως παραγγείλατε περαιτέρω».
ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΔΩ

ΕΡΕΥΝΑ

Το who is who 6 κατηγορουμένων για τα δάνεια του ΤΤ

Το who is who 6 κατηγορουμένων  για τα δάνεια του ΤΤ
Της Έφης Καραγεώργου.


Οι διοικήσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας στο κομμάτι των χορηγήσεων, όπως και γνωστοί επιχειρηματίες βρίσκονται στη λίστα των 25 κατηγορούμενων για την υπόθεση των επισφαλών δανείων που χορήγησε το ΤΤ την περίοδο 2008- 2012.
Για επτά από τους εμπλεκόμενους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και συγκεκριμένα για τον πρώην πρόεδρο του ΤΤ κ. Άγγελο Φιλιππίδη, που βρίσκεται στην Αμερική και δηλώνει πως θα επιστρέψει για να δώσει εξηγήσεις στην Δικαιοσύνη.
Για τον Μάριο Βαρότση αναπληρωτή γενικό διευθυντή της τράπεζας, που συνελήφθη.
Για τον επίσης συλληφθέντα Χαράλαμπο Γαιγκούδη, αναπληρωτή γενικό διευθυντή, που έχει αποχωρήσει από το 2009 από το ΤΤ.
Για το ζεύγος Κυριάκου Γριβέα και Αναστασίας Βάτσικα, που βρίσκονται εκτός Ελλάδος (πληροφορίες τους θέλουν να βρίσκονται στην Ελβετία).
Το who is who 6 κατηγορουμένων  για τα δάνεια του ΤΤ
Για τον προφυλακισμένο για την υπόθεση της Proton Bank Λαυρέντη Λαυρεντιάδη
Για τον επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά.
Η υπόθεση, που έχει σαφώς πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις, ξεκίνησε να ελέγχεται ύστερα από καταγγελία που έγινε στην Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο επικεφαλής της Αρχής αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Νικολούδης, ζήτησε αναλυτικά στοιχεία για τις μεγάλες χορηγήσεις του ΤΤ από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Το who is who 6 κατηγορουμένων  για τα δάνεια του ΤΤ
Τα πορίσματα της ΤτΕ παραδόθηκαν το 2009 και το 2012, και διαπίστωναν σημαντικές ατασθαλίες στις χορηγήσεις δανείων ενώ και πρόσφατα η Αρχή ζήτησε από τον κ. Χάρη Σιγανό (επικεφαλής του ΤΤ μέχρι την απορρόφηση του από την Eurobank), επικαιροποιημένα στοιχεία για την πορεία των δανείων.
Τον Ιούλιο του 2013 ήρθε στο φως το πόρισμα Νικολούδη το οποίο ήταν συντριπτικό.
Έκτοτε και έπειτα από ενδελεχή έρευνα, η εισαγγελέας κα Ράικου εξέδωσε 7 εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση των επισφαλών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
Ο κ. Άγγελος Φιλιππίδης, είναι οικονομολόγος. Σπούδασε πολιτικές και οικονομικές επιστήμες στη Νέα Υόρκη. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Διεθνείς Σχέσεις (με έμφαση στο Διεθνές Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα) στο Πανεπιστήμιο Columbia, από όπου πήρε Masters in International Affairs και Masters in Business Administration.

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της «Εμπορική Χρηματιστηριακή» (1991-1993) και Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της «Εμπορική Κεφαλαίου» (1993-1994). Στη συνέχεια διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της «Διεθνής Χρηματιστηριακή» (1994) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Όμιλος Διεθνών Συμβούλων» (1994-1999), που παρείχε συμβουλές σε επιχειρήσεις για θέματα στρατηγικών αποφάσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Την περίοδο 2000-2003 ήταν Πρόεδρος της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός και από το 2003 έως σήμερα ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριότητα στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα και σε χώρες της Βαλκανικής.
Τον Οκτώβριο του 2007 η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή τον διόρισε στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
«Στόχος μας είναι να γίνουμε ανταγωνιστική τράπεζα με κέρδη. Αν δεν είμαστε ανταγωνιστικοί είναι πιθανό να εξαγοραστούμε έναντι πινακίου φακής» είχε αναφέρει από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τον Μάιο του 2008 ο κ. Άγγελος Φιλλιπίδης. Ήταν η εποχή που είχε ξεσπάσει πόλεμος στην τραπεζική αγορά για το ΤΤ, και μεγάλες τράπεζες αποκτούσαν πακέτα μετοχών του.
Υπενθυμίζουμε πως το ΤΤ επί διοίκησης του κ. Φιλιππίδη είχε επενδύσει και σε CDS, τα γνωστά ασφάλιστρα κινδύνου για τη χώρα. Η επένδυση έγινε το καλοκαίρι του 2009, λίγο πριν από τις εκλογές.
Σημειώνουμε ότι ο κ. Φιλιππίδης, προήδρευε της επενδυτικής επιτροπής που ενέκρινε τα ομολογιακά δάνεια. Ανάμεσα στις συμβάσεις που ελέγχονται είναι δύο ομολογιακών δανείων που συνήφθησαν στις 23 Μαρτίου και στις 12 Αυγούστου 2009, για ποσά 7.000.000 και 10.000.000 ευρώ αντίστοιχα, με την εταιρεία του ζεύγους Γριβέα- Βάτσικα. Ακόμα ελέγχονται τα ομολογιακά δάνεια που δόθηκαν στην ASPEN ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ύψους 22,4εκατ ευρώ και 12,8εκατ ευρώ στις αρχές του 2009. Στην ALMOND AKINHTΩΝ ΑΕ 18,5εκτ ευρώ και στην EKTASIS DEVELOPMENT AE 51εκατ ευρώ τους πρώτους μήνες του 2009.


Κλέων Παπαδόπουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (M.Sc) και στο Wharton School του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας των ΗΠΑ (MBA).
Έχει 25ετή διεθνή εμπειρία στο χρηματοπιστωτικό τομέα.
Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, εργάσθηκε για τους οίκους Lloyds του Λονδίνου και Security Pacific και στη συνέχεια, επίσης στο Λονδίνο διετέλεσε υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες διεθνείς τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Swiss Bank Corporation, η SBC Warburg και η UBS, με καθήκοντα υπεύθυνου αγορών αρχικά για την Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα και μετέπειτα για ολόκληρη την Ευρώπη και τις ανερχόμενες αγορές.
Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο τοποθετήθηκε στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου από την κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου.
Ανάμεσα στους ισχυρούς φίλους του κ. Παπαδόπουλου, ήταν ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, αλλά και η οικογένεια του Γ. Παπανδρέου.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα της περιόδου 2010-2013 που προΐστατο του ΤΤ, η θητεία του στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο χαρακτηρίστηκε από δύο πράγματα: α) την κόντρα του με τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Σπύρο Παντελιά, ο οποίος τελικά παραιτήθηκε β) τις δραστηριότητες του ΤΤ με την οικογένεια του αδελφού του πρώην πρωθυπουργού, Αντρίκου Παπανδρέου (ενοικίαση καταστημάτων ιδιοκτησίας της οικογένειας της συζύγου του, χορηγίες κλπ).
Επίσης εργαζόμενοι του ΤΤ είχαν καταγγείλει ότι ο πρόεδρος χρέωνε τα προσωπικά του έξοδα στην τράπεζα. Χαρακτηριστική ήταν η καταγγελία ότι αγόρασε ειδικό ψυγείο των 1.500 ευρώ για να συντηρεί στη σωστή θερμοκρασία τα κρασιά του, το οποίο πλήρωσε το ΤΤ.
Ο κ. Παπαδόπουλος στην επιστολή παραίτησης του, τον Ιανουάριο 2013 μεταξύ των άλλων αναφερόταν στις μεταρρυθμίσεις που έκανε στις δομές του ΤΤ «βελτιώνοντας μεταξύ άλλων τις εγκριτικές διαδικασίες, τον έλεγχο κινδύνων, την εταιρική διακυβέρνηση και άλλα. Αλλά, το σημαντικότερο όλων ήταν το ότι κρατήσαμε τους Έλληνες πελάτες/καταθέτες μαζί μας, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει μαζί τους».


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΡΙΒΕΑΣ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΤΣΙΚΑ

Ο 50χρονος Κυριάκος Γριβέας ήταν φαρμακοποιός.
Ξεκίνησε την επιχειρηματική του δράση με τη σύσταση μιας εταιρείας για επιστημονικές εκδόσεις. Η Αναστασία Βάτσικα είχε την εταιρεία C&C, η οποία διοργάνωνε συνέδρια. Μετά τον γάμο τους η εταιρεία των συνεδρίων αναπτύχθηκε, ενώ αργότερα σύστησαν τις επιστημονικές εκδόσεις «Mondus Vivendi», την εταιρεία επικοινωνίας CIP, είχαν αναλάβει την Diners Club από τη Citibank (επί Χρ. Βασιλειάδη), δημιούργησαν την ID Events που είχε αποκλειστική δραστηριότητα την προώθηση τσιγάρων και είχαν πάρει επίσης και την εκμετάλλευση των γνωστών σε όλους ξενοδοχείων «Country Club».
Ο Γριβέας και η Βάτσικα γιγάντωσαν τις εταιρείες τους, κυρίως στο σκέλος των συνεδρίων και των επικοινωνιακών προγραμμάτων που αναλάμβαναν για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Στην αρχή οι εταιρείες Glaxo και Yanssen Cilag εισέφεραν στις εταιρείες του Γριβέα πάνω από το 70% του συνολικού τζίρου, αφού διοργάνωναν συνέδρια με χορηγούς τις εν λόγω φαρμακευτικές εταιρείες, τα γραφεία Τύπου τους, αλλά και «ταξίδια κινήτρων».
Ο Γριβέας στα νιάτα του ήταν ΟΝΝΕΔίτης ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε να αναπτύξει στενή σχέση με την οικογένεια Παπανδρέου και κυρίως το Νίκο και Αντρίκο.
Τον Αύγουστο του 2009 (προεκλογική περίοδος) ο κ. Γριβέας ζήτησε από τον κ. Φιλιππίδη 17 εκατ. ευρώ ως δάνειο (μαζί με τη σύζυγο του Αναστασία Βάτσικα).
Το δάνειο εγκρίθηκε και εκταμιεύθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Τα 10 εκατ. ευρώ, εκταμιεύθηκαν τον Αύγουστο και η δεύτερη δόση, των 7 εκατ. ευρώ, λίγες ημέρες αργότερα. Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που δόθηκαν ήταν ακίνητα του ζεύγους αξίας περίπου 3εκ ευρώ.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το μεγαλύτερο ποσό του δανείου το εξήγαγαν,στην Αγγλία και εκεί εξαγόρασαν άλλες δύο επιχειρήσεις.
Ο κ. Γριβέας μέχρι πρόσφτα ζούσε με την σύζυγο του στο Λονδίνο, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πλέον έχουν μετακομίσει στην Ελβετία.


Μάριος Βαρότσης
Ο 48χρονος Μάριος Βαρότσης υπήρξε πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΤΤ στο κομμάτι της επενδυτικής τραπεζικής και θυγατρικών. Προσελήφθηκε στην τράπεζα επί διοίκησης Τσουπίδη, οι συμβάσεις του ανανεώθηκαν και με τις μετέπειτα διοικήσεις και παρέμεινε στην θέση του μέχρι και χθες. Μετά την διάσπαση του ΤΤ σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, ήταν αναπληρωτής γενικός διευθυντής για τις θυγατρικές.
Επίσης, διατέλεσε και επικεφαλής της θυγατρικής του ΤΤ, Post Insurance BROKERAGE Μεσίτες Ασφαλίσεων όταν στις 11 Μαρτίου 2013, μετά από παραίτηση του τότε Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπου Σιγανού, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της, θυγατρικής του ΤΤ, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον ίδιο.

Χαράλαμπος Γιαγκούδης
Ο 47χρονος σήμερα Χαράλαμπος Γιαγκούδης υπήρξε εκ των διευθυντικών στελεχών του ΤΤ. Προσελήφθη επί διοίκησης του κ. Φιλιππίδη. Τον Μάρτιο του 2008 στις αναβαθμίσεις που έκανε τότε η διοίκηση, ο κ. Γιαγκούδης ορίστηκε εκ των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιών Δικτύου της τράπεζας. Αποχώρησε από το ΤΤ το 2009.


Δηλώσεις Φιλιππίδη.
Θα επιστρέψω σύντομα στην Ελλάδα, για να δώσω εξηγήσεις στη Δικαιοσύνη, δήλωσε στο ΕΘΝΟΣ ο κ. Άγγελος Φιλιππίδης, σημειώνοντας πως το ταξίδι του στο εξωτερικό ήταν από καιρό προγραμματισμένο για δουλειές.
«Ο κ. Νικολούδης αν και έλεγχε την υπόθεση ουδέποτε δεν με κάλεσε να δώσω εξηγήσεις. Αντίθετα επικοινώνησα εγώ μαζί του, και του έστειλε εγγράφως τις θέσεις μου. Το ίδιο έκανα και με τις εισαγγελείς κυρίες Παπανδρέου και Ράικου, είχα ενημερώσει πως είμαι στη διάθεση τους, για όποιες διευκρινήσεις, εξηγήσεις ή απορίες είχαν», υπογραμμίζει.
Χαρακτηρίζει την όλη υπόθεση ως «αλητεία» και σημειώνει πως επί διοικήσεως του το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είχε «κόκκινα» δάνεια της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ, ποσό αστείο σε σχέση με τα δεδομένα της αγοράς.
Επικαλείται προηγούμενη έκθεση της Blackrock, σύμφωνα με την οποία το ΤΤ είχε τις μικρότερες επισφάλειες της τάξης του 5%, σε σχέση με τις συστημικές τράπεζες (18%-22%), και τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια.
Όπως λέει χαρακτηριστικά «οι δικαστικές εξελίξεις για την υπόθεση του ΤΤ σημαίνουν τον ¨θάνατο¨ της ελληνικής οικονομίας, γιατί ποια επενδυτική επιτροπή θα υπογράψει για να δοθούν δάνεια; Ξεχάστε την ανάπτυξη», σημειώνει με έμφαση.
«Όλα τα ομολογιακά δάνεια δόθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις, και τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες».
Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι κάποια από αυτά δεν εξυπηρετήθηκαν στη συνέχεια, εξαιτίας της ύφεσης στην οποία μπήκε η ελληνική οικονομία.
«Δεν τα πήρα, από κανέναν για να εγκρίνω δάνεια» λέει και συνεχίζει: «Θα ήθελα στην ανάκρισή μου να υπάρχει κάμερα για να καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός και οι υπάλληλοι του ΤΤ πώς διαχειριστήκαμε αυτή την εξουσία».
Ακόμα ανέφερε πως όταν το ΤΤ «έσπασε σε καλή και κακή τράπεζα, η κ. Σακελλαρίου, διευθύνουσα σύμβουλος του ΤΧΣ, τον πρότεινε για τη θέση του προέδρου στο «Νέο ΤΤ», εισήγηση που δεν έγινε δεκτή από την ΤτΕ, λόγω της δικαστικής διερεύνησης της χορήγησης των δανείων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Ποιοι επιχειρηματίες και τραπεζίτες διώκονται για τα θαλασσοδάνεια

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Ποιοι επιχειρηματίες και τραπεζίτες διώκονται για τα θαλασσοδάνεια
Σε συλλήψεις ιδιαίτερα γνωστών επιχειρηματιών και τραπεζικών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τα ονόματα των οποίων θα προκαλέσουν σεισμό, προχωρά η Αστυνομία μετά τα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε η εισαγγελέας κατά της διαφθοράς Ελένη Ράικου. Τα εντάλματα αφορούν στην υπόθεση των επισφαλών δανείων που δόθηκαν από το ΤΤ στο παρελθόν και, συγκεκριμένα, την περίοδο 2006-2011 και τα οποία υπολογίζονται σε 200 εκατ. ευρώ. Αργά το βράδυ της Τετάρτης βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση της Αστυνομίας για τη σύλληψη των κατηγορουμένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την εκτέλεση των επτά ενταλμάτων και έχει ήδη συλληφθεί ο Μάριος Βαρότσης, πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΤΤ.
Μεταξύ των προσώπων που αναζητούνται από την αστυνομία είναι δυο πρώην διοικητές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, επιχειρηματίες και ένας αλλοδαπός εφοπλιστής.
Συγκεκριμένα, εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν από τον ειδικό ανακριτή Διαφθοράς Νικόλαο Ανδρεάδη, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση για τον ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού «Αλφα», Δημήτρη Κοντομηνά, ο οποίος εισήχθη και νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, τους πρώην διοικητές του ΤΤ, Άγγελο Φιλιππίδη και Κλέωνα Παπαδόπουλο, τον επιχειρηματία Κυριάκο Γριβέα, για τον οποίο έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα καθώς είναι κάτοικος Λονδίνου, την σύζυγό του Αναστασία Βάτσικα και τον Μάριο Βαρότση, πρώην αναπληρωτή γενικό διευθυντή του ΤΤ, ο οποίος φέρεται να έχει ήδη συλληφθεί.
Κύκλοι του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά αναφέρουν ότι το δάνειο εξυπηρετείται και οι εγγυήσεις που έχουν δοθεί είναι προσωπικές και υπερβαίνουν το ύψος του δανείου, ενώ μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος και στενός συνεργάτης του κ. Κοντομηνά Δήμος Βερύκιος, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία, οι προσωπικές εγγυήσεις που έχει δώσει ο κ. Κοντομηνάς είναι μεγαλύτερες απο τα δάνεια και εξήγησε ότι ο κ. Κοντομηνάς είχε μπει στο νοσοκομείο απο προχθές με λοίμωξη του αναπνευστικού και όχι χθες όταν βγήκαν τα εντάλματα.
Στην υπόθεση εμπλέκεται ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για άλλη υπόθεση.
H Εισαγγελία Διαφθοράς που ερευνά τις υποθέσεις αυτές έχει ζητήσει και έχει παραλάβει δύο σχετικά πορίσματα από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Το πόρισμα της Τραπέζης της Ελλάδος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναδεικνύει ποιοι επιχειρηματίες έλαβαν δάνεια χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις. Μια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις αφορά σε δάνειο περίπου 30.000.000 ευρώ σε γνωστό επιχειρηματία. Το πόρισμα της Αρχής αναφέρεται επίσης σε επιχειρηματία και τη σύζυγό του που έλαβαν δάνεια ύψους 20.000.000 ευρώ.

Το πόρισμα της συγκεκριμένης Αρχής αφορά σε δύο συμβάσεις ομολογιακών δανείων τις οποίες το Τ.Τ. συνήψε στις 23 Μαρτίου και στις 12 Αυγούστου 2009, για ποσά 7.000.000 και 10.000.000 ευρώ αντίστοιχα, Η αρχή έγινε με την αποκάλυψη δύο συμβάσεων ομολογιακών δανείων, τις οποίες το ΤΤ σύναψε στις 23 Μαρτίου και στις 12 Αυγούστου 2009, για ποσά 7.000.000 και 10.000.000 ευρώ αντίστοιχα, με την εταιρεία «C and C International Ανώνυμος Εταιρεία, Εμπορική, Ξενοδοχειακή, Τουριστική και Εταιρεία Συμμετοχών», συμφερόντων των επιχειρηματιών Κυριάκου Γριβέα και Αναστασίας Βάτσικα.
Παράλληλα, εκτός από τα δάνεια των 17.000.000 ευρώ, τα οποία -σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό πόρισμα- «έχουν καταστεί ανεπίδεκτα εισπράξεως», το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο φέρεται να χρηματοδότησε για δεύτερη φορά τρεις ακόμη εταιρείες των ίδιων επιχειρηματιών, με ποσά συνολικού ύψους 2.385.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος της ζημίας του Τ.Τ. μόνο από αυτά τα δάνεια υπολογίζεται σε περίπου 20.000.000 ευρώ.
Αλλες πληροφορίες τονίζουν ότι η έρευνα έχει επεκταθεί και σε άλλες 10 τράπεζες που έδωσαν τέτοια επισφαλή δάνεια συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ για την υπόθεση του επιχειρηματία Καρούζου που είναι έγκλειστος στον Κορυδαλλό. Δηλαδή, συνολικά έχουν δοθεί προβληματικά δάνεια ύψους 500 εκατ. ευρώ.
pηγη
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...