Αιτήσεις για θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΝΑΤΟ

Περιθώριο έως τις 18 Απριλίου έχουν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εργαστούν ως ασκούμενοι στο ΝΑΤΟ, για χρονικό διάστημα έξι μηνών και να συμβάλλουν στην ασφάλεια των χωρών-μελών του και στη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και της δημοκρατίας.
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι σπουδαστές άνω των 21 ετών στα επιστημονικά πεδία των οικονομικών και πολιτικών επιστημών, των διεθνών σχέσεων και της ασφάλειας.
Επιθυμητοί είναι και φοιτητές στους Ανθρώπινους πόρους, στην Πληροφορική, την Βιβλιοθηκονομία, την Μετάφραση, ή το Web Design, ακόμη και Μηχανικοί.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας-μέλους του NATO, να σπουδάζουν σε πανεπιστήμιο ή να έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από αυτό, ή αν είναι ακόμη φοιτητές, πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 χρόνια πανεπιστημιακών ή ισοδύναμων σπουδών. Επίσης να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά ή γαλλικά.
Ο μισθός των ασκούμενων θα είναι περίπου 800 ευρώ το μήνα, ενώ καλύπτονται αεροπορικά εισιτήρια κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και κατά τη λήξη της σύμβασης, μέχρι το ύψος των 1.200 ευρώ.
Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του NATO, ενώ συνυποβάλλονται και βιογραφικό με μια συνοδευτική επιστολή.
Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στον δικτυακό τόπο: http://www.nato.int/cps/en/natolive/72041.htm


Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...